Fiscale voordelen bij het investeren op CuracaoPalmstone Real Estate

Investeren op Curacao kan u fiscaalvriendelijke voordelen bieden. In 1998 is de Stichting Particulier Fonds (SPF) op Curacao geïntroduceerd. Dit is een bijzondere vorm van de reguliere stichting. Het verschil is dat een SPF niet als statutair doel het uitoefenen van een bedrijf mag hebben, maar wel het beleggen van kapitaal, waaronder onroerend goed en het houden van een belang in een andere rechtspersoon. In tegenstelling tot een reguliere stichting, mag de SPF dus wel winst maken.

Doordat er geen uitkeringsbeperking geldt, zoals bij een reguliere stichting, mag degene die het vermogen in de SPF brengt, uitkeringen doen aan zichzelf of aan familieleden. De SPF is volledig vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting.

Het verschil met de Amerikaanse trust, dat een rechtsbetrekking is waaruit een afgescheiden vermogen voortvloeit, is dat de SPF een rechtspersoon is met een eigen vermogen en daardoor partij kan zijn bij een juridische fusie of splitsing. Ook betekent dit dat de SPF juridisch eigenaar wordt van al het vermogen dat wordt ingebracht. Het vruchtgebruik van het vermogen komt toe aan degene die het kapitaal inbrengt, danwel aan een begunstigde die daartoe wordt aangesteld. Om deze reden wordt de SPF ook gebruikt voor estate planning. Om de privacy te waarborgen, wordt de SPF meestal opgericht en bestuurt door een trustkantoor.

Indien u interesse heeft in de fiscale voordelen die het investeren op Curacao biedt, dan informeren wij u graag verder of brengen u rechtstreeks in contact met onze samenwerkende partners.